Heeft u nog vragen? Onderhoud op afstand Online Test

Dienstverlening

∎ Registratie van uren en kosten/uitgaven

∎ Toekenning van kostenplaatsen en kostensoorten

∎ Project-, relatie-, document-, productie- of reparatiedefinitie

∎ Rapportages op basis van projecten, relaties, documenten, productie of werknemer

∎ Individuele facturering

∎ Directe facturering van diensten

∎ Tijdregistratieterminal

∎ Aanwezigheidstijd vastleggen